← Varmemålere

Q Caloric 5.5

Q Caloric er Brunatas varmefordelingsmåler som overholder OMS-standarden. Måleren brukes til individuell fordeling av varmekostnader ut fra radiatorenes varmeeffekt. Måleren sørger for rask dataregistrering og lange avlesningsintervaller 365 dager i året. Q Caloric kan måle temperaturer opp til 105 °C og kan brukes med bare en enkelt måler til fastleggelse av den konstante verdien for omgivelsestemperaturen. Alternativt kan måleren anvendes med to temperaturmålere som fastlegger den faktiske temperaturforskjellen mellom radiatoren og omgivelsene. Måleren gir utover dette mulighet for fjernavlesning og har en batterilevetid på opp til 10 år.

Produkter i samme varegruppe