← Services

Udskiftningsservice

I Danmark er det et lovkrav at eiendommens vannmålere skiftes ut eller stikkprøvekontrolleres hvert 6. år. Derfor er denne tjenesten obligatorisk hvis Brunatas stikkprøvekontroll ikke er tilvalgt.

Med tilvalg av Brunatas utskiftingsservice, sørger vi automatisk for å skifte ut vannmålerne dine mot et fast årlig beløp. Dette minsker det administrative arbeidet rundt kontroll av målernes funksjonsdyktighet, fordi vi opplyser deg om når det er tid for å skifte ut målerne samt står for planlegging av servicebesøk. Dette sikrer at du både overholder lovgivning, og samtidig at eiendommen alltid er utstyrt med godkjente målere som fungerer optimalt.

Produkter i samme varegruppe