← Services

Stikprøvekontrol

Brunatas stikkprøvekontroll innebærer at noen av eiendommens målere tas ut til test på et målerlabratorium, hvor målernes resterende levetid vurderes. Det kan på denne måten oppnås både økonomiske og tidsmessige besparelser hvis målernes levetid forlenges, fordi man ikke trenger å bruke ressurser på å velge ut eller reinstallere nye vannmålere.

Produkter i samme varegruppe