← Services

Dokumentationssystem

Med Brunatas dokumentasjonssystemer er det enkelt for forretningsfører å skape overblikk over målerne i eiendommen og holde styr på lovpliktige opplysninger som f.eks. målertyper, monteringstidspunkter, utskiftingsdatoer, samt radiatormodell og -størrelse. Denne informasjonen oppdateres automatisk og kan følges online hvor det samtidig opplyses når det er tid for utskiftning. Systemet tilbys både til vann-, energi- og varmemålere, hvilket gjør det enkelt å ha opplysninger om alle eiendommens målere samlet.

Produkter i samme varegruppe