← Nettverksprodukter

GateReceiver

GateReceiver inngår i Brunatas radionettverk, Brunata Net, som kan installeres i alle eiendommer og inneholder en eller flere GateReceivere og en GateLAN eller en GateGPRS. Receiveren er en radiomottaker som kan motta data fra opp til 8000 forskjellige målere, inklusiv varmefordelingsmålere, vannmålere og energimålere. Det eneste kravet er at målerne må sende wM-Bus telegrammer på 868 MHz eller Brunatas egen telegramstandard på 434 MHz. Receiveren kan lett plasseres i oppgangen eller på loftet.

Produkter i samme varegruppe