← Nettverksprodukter

GateLAN

GateLAN inngår i Brunatas radionettverk, Brunata Net, som kan installeres i alle eiendommer og inneholder GateLAN eller GateGPRS og, avhengig av bygningen, en eller flere GateReceivere. GateLAN er en datainnsamlingsenhet som mottar data fra målerne gjennom GateReceiver, og videresender data til Brunatas servere 24/7 året rundt. Registreringsenheten kan enkelt installeres i oppgang, loft, kjeller, skur eller lignende.

Produkter i samme varegruppe