← Nettverksprodukter

GateGPRS

GateGPRS inngår i Brunatas radionettverk, Brunata Net, som kan installeres i alle eiendommer og inneholder en GateLAN eller GateGPRS og, avhengig av bygningen, en eller flere GateReceivere. GateGPRS er en datainnsamlingsenhet som via GSM-nettet sender registreringer fra målere til Brunata 24/7 året rundt. Registreringsenheten kan enkelt installeres i oppgang, loft, kjeller, skur eller lignende.

Produkter i samme varegruppe