← Fuktmålere

Futura Hygro

Futura Hygro måler nøyaktig eiendommens luftfuktighet i området fra 20 % RH – 100% RH og temperaturen i området 20 °C - 55 °C. Det er mulig å følge de registrerte data på nettet som sendes hver 2. minutt døgnet rundt, 365 dager i året, ved kjøp av Brunata WebMon. Samtidig er det mulig for forretningsfører å motta en e-post dersom en av målerne registrerer for høy luftfuktighet. Futura Hygro bidrar også til å forbedre eiendommens inneklima ved bl.a. å rette oppmerksomheten mot eventuelle fuktdannelser og kuldebroer, slik at forbrukerne unngår trekk, høy varmeregning og fuktsopp.