← Analysekoffert

Visual Mobile Indeklima

Brunata Visual Mobile – Innendørs er en koffert med alt som er nødvendig for å sikre best mulig inneklima gjennom overvåking av eiendommens luftfuktighet og temperaturer samt lokalisering av mulige inneklimaproblemer. Analysekofferten inneholder to temperaturmålere med eksterne sensorer som kan installeres hvor som helst. Temperaturmålerne kan registrere temperaturer mellom -25 °C og 100 °C, mens de 3 medfølgende fuktmålerne kan måle i området fra 20 % RH - 100% RH. I tillegg finnes en separat radio som gir mulighet for å følge data online som visualiseres gjennom lettleselige grafer 24/7.

Produkter i samme varegruppe