← Indeklima

Futura Hygro

Futura Hygro måler nøjagtigt ejendommens luftfugtighed i området 20 % RH – 100 % RH og temperaturen i området 20°C - 55°C for at give en samlet vurdering af fugtforholdene. Data sendes hvert 2. minut hele døgnet rundt, 365 dage om året og kan følges online ved tilkøb af Brunata WebMon. Samtidig er det muligt for administrator at få tilsendt en alarm, hvis en af målerne registrerer en for høj luftfugtighed. Futura Hygro bidrager derudover med at forbedre ejendommens indeklima ved bl.a. at rette opmærksomhed mod eventuelle fugtdannelser og kuldebroer, således at forbrugeren undgår træk, for høj varmeregning og skimmelsvamp.

Produkter i samme varegruppe