← Fugtmålere

Futura Hygro

Futura Hygro måler nøjagtigt ejendommens luftfugtighed i området 20 % RH – 100 % RH og temperaturen i området 20°C - 55°C. Det er muligt at følge de registrerede data online, som sendes hvert 2. minut hele døgnet rundt, 365 dage om året, ved tilkøb af Brunata WebMon. Samtidig er det muligt for administrator at få tilsendt en e-mail, hvis en af målerne registrerer en for høj luftfugtighed. Futura Hygro bidrager derudover med at forbedre ejendommens indeklima ved bl.a. at rette opmærksomhed mod eventuelle fugtdannelser og kuldebroer, således at forbrugeren undgår træk, for høj varmeregning og skimmelsvamp.